Prestatiewinst: Windows XP Services tweaken

Een reactie plaatsen

april 1, 2009 door Tim

In Windows XP worden een groot aantal services geladen bij het opstarten van de computer. Er
kan redelijk wat prestatiewinst worden behaald door een aantal overbodige services uit te schakelen. Met het
commando SERVICES.MSC in het uitvoerveld van het startmenu wordt de beheermodule voor de services opgestart (tevens bereikbaar via het onderdeel Systeembeheer van het configuratiescherm). In deze beheermodule staat uitgebreid beschreven
wat de eigenschappen van de verschillende services zijn en welke andere services daarvan afhankelijk zijn, praktische informatie bij het in- of uitschakelen van een service.

SERVICES TWEAKEN

Ook met de tool
MSCONFIG (tabblad Services)
kunnen een aantal services worden in- en uitgeschakeld.
De beste plek om wijzigingen in de services aan te brengen is echter het onderdeel Services van Systeembeheer.
Deze bevat meer instelmogelijkheden en voorkomt (in tegenstelling tot MSConfiig) dat per ongeluk een
essentiële service wordt uitgeschakeld.

Links in het Services-scherm staat al veel informatie over de
geselecteerde service. Aan de hand van deze informatie kunt u zelf wel enigszins bepalen of iets
belangrijk is of niet. Het blijft echter toch wel lastig, en de lengte van de lijst maakt het niet gemakkelijker… Dubbelklik op een van de services om de
instellingen in te zien of te wijzigen. De onderlinge afhankelijkheden (zie het laatste tabblad) kunnen wellicht van dienst zijn bij het bepalen van het nut van
een service. Op het eerste tabblad kan een service worden in- of uitgeschakeld, tevens kan hier het opstarttype worden bepaald (Uitgeschakeld, Handmatig, Automatisch). Een service die op Automatisch staat, wordt vanzelf door Windows opgestart. Staat de service
op Handmatig, dan wordt deze alleen gestart als het nodig is, bijvoorbeeld omdat een programma daarom vraagt (de service is dan niet definitief uitgeschakeld).

Windows XP services

De services waar prestatiewinst
te behalen is

In onderstaande lijst staan een groot aan services die normaal gesproken zonder problemen kunnen
worden uitgeschakeld. Denk er echter om: eerst goed
lezen, ook de informatie bij de betreffende service. Houd in gedachten dat de mogelijke oorzaak van problemen hier gecreëerd
(en dus ook weer opgelost) kunnen worden. Verander bij twijfel liever
niets aan de betreffende service, dat is altijd veilige. Blijkt iets niet meer
te werken, schakel dan de service weer in (automatisch of
handmatig). Het is verstandig niet teveel services in één keer uit te schakelen, neem er
een paar dagen de tijd voor. Let op dat u geen services
uitschakelt waarvan andere services afhankelijk zijn! Bij twijfel kunt u de betreffende service
beter op handmatig zetten, dan wordt hij alleen geladen als het nodig blijkt.

Alerter: Bedoeld voor het doorgeven van beheerdersignalen op een
netwerk. Deze functie wordt meestal niet gebruikt.


Automatische updates
: Het automatisch downloaden en installeren van Windows-updates.
Deze service kan worden uitgeschakeld wanneer u hier geen behoefte aan hebt. Let
op: na het
uitschakelen van deze service is het handmatig downloaden en installeren van
updates niet meer mogelijk.

Compatibiliteit voor Snelle gebruikerswisseling: Bedoeld voor
het snel wisselen tussen gebruikers mèt behoud van gegevens van openstaande
software. Is hier geen behoeft aan, dan kan deze functie worden uitgeschakeld.

Computer Browser (afhankelijk van Server en Workstation):
Deze service houdt bij welke computers en bestanden
op het netwerk aanwezig zijn. Na het uitschakelen van de service is het nog
steeds mogelijk te browsen op het netwerk. Deze service is niet nodig, zeker
niet wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een netwerk.

COM-service voor IMAPI cd-branders: Deze functie wordt gebruikt bij het
branden van CD’s vanuit de Windows Verkenner. Deze service staat standaard op
automatisch. Heeft de PC geen CD-brander dan is deze service niet nodig.
Gebruikt u andere brandsoftware, probeer dan eens deze service op handmatig te
zetten. In de meeste gevallen wordt de service automatisch uitgeschakeld bij het
starten van de externe brandsoftware. Wilt u überhaupt geen gebruik maken van
deze brandfaciliteit, dan kunt u hem natuurlijk gewoon uitschakelen.


Distributed Link Tracking Client
: Deze functie wordt alleen gebruikt bij het
bestandssysteem NTFS. Maakt u geen gebruik van NTFS, schakel deze service dan
uit. De service is overigens in veel gevallen niet eens nodig, hij zorgt er
namelijk voor dat aan elkaar gerelateerde bestanden op verschillende computers
ook aan elkaar gerelateerd blijven (een optie die niet vaak wordt gebruikt).


Event Log
: Hiermee worden de logboeken bijgehouden, die zichtbaar zijn bij
het onderdeel Systeembeheer (zie het configuratiescherm). Niet uitschakelen want deze
service kan erg nuttig zijn bij het achterhalen van problemen!

Help en ondersteuning:
Zonder deze service is de (online) ondersteuning niet meer mogelijk. De service
wordt automatisch weer ingeschakeld bij het aanroepen van de Help-functie. Uitschakelen heeft dus in principe geen nadelige gevolgen.

Helpsessiebeheer voor Extern bureaublad: Hulp op afstand is meestal
overbodig, uitschakelen dus.

Indexing-service: Indexeert de
bestanden op de harde schijf waardoor het zoeken van een bestand sneller gaat.
Deze service zorgt regelmatig voor ellende, vooral op de momenten dat de
processorcapaciteit aangewend kan worden voor belangrijkere zaken. Ook zonder
indexering functioneert de PC prima; om snelheidswinst te behalen zet u deze
service dus uit.

Messenger: Deze service wordt gebruikt voor het versturen van
kleine berichtjes over het netwerk (hier wordt niet de Live Messenger bedoeld).
Geef het commando NET SEND 127.0.0.1 Welkom

in een commandovenster of in het venster Uitvoeren. Na invoeren van dit
commando wordt een bericht verstuurd naar een andere op het netwerk aangesloten
computer. Uit veiligheidsoverwegingen is het beter deze service uit te schakelen zodat
programma’s er geen misbruik van kunnen maken.


Delen van Extern bureaublad met NetMeeting
of
NetMeeting Remote Desktop Sharing
(de naam verschilt per Windows-versie): Met behulp van Netmeeting kunnen andere
computergebruikers via het netwerk het bureaublad (en dus tevens de PC)
benaderen. Heeft u hier geen behoefte aan, schakel deze functie dan uit.


Performance Logs and Alerts
: Log-bestanden aanmaken voor de performance gaat
ten koste van de performance…. Kan je net zo goed uitzetten als je er toch
niets mee doet.


Print Spooler
: Noodzakelijk voor het afdrukken van documenten op een
printer. Is er geen printer aangesloten, dan kan deze service eventueel worden
uitgeschakeld. Het is dan niet meer mogelijk printers toe te voegen. Is er een
printer geïnstalleerd, dan staat er mogelijk een daarbij behorende service in
het overzicht. Het is beter deze ongemoeid te laten.

Protected Storage: Met deze service kunnen de wachtwoorden op een
redelijk veilige manier worden opgeslagen zodat ze niet elke keer handmatig
ingevoerd hoeven worden. Ook de functie AutoComplete maakt hier gebruik van deze
service bij het veilig opslaan van de op interenetpagina’s ingetikte gegevens. Deze
functie kan uitgeschakeld worden als er geen behoefte aan is. Wordt er wel
gebruik van gemaakt, laat hem dan op automatisch staan.

QoS RSVP:
QoS wordt gebruikt om bepaald netwerkverkeer
voorrang te geven, zoals VoIP. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kan de
service worden uitgeschakeld.


Remote Access Auto Connection Manager
:
Deze service is noodzakelijk voor het
tot stand brengen van een verbinding met een extern netwerk (zoals een
DNS-server), in de meeste gevallen niet nodig.

Remote Registry: Dankzij deze service kunnen registersleutels ook door
externe gebruikers via de netwerkverbinding worden gewijzigd. Dit is niet echt
veilig, vandaar dat het beter is deze service uit te schakelen.

Routing and Remote Access: Is het niet de bedoeling dat er
extern wordt ingelogd op de computer dan heeft deze service geen zin: uitschakelen dus.

Security Center: Het Security
Center houdt de beveiliging van het systeem in de gaten. Als dat op orde is, dan
kan deze worden uitgeschakeld.


Serienummerservice voor draagbare media
: Ter bescherming van beveiligde
informatie op draagbare media. Is deze service uitgeschakeld dan
bestaat de mogelijkheid dat u de betreffende media niet kunt uitlezen. Meestal
levert het uitschakelen van deze service geen problemen op.


Server
: Alleen nodig bij een netwerk, en dan met name voor het delen van printers
en bestanden.

Service voor het rapporteren van fouten: Fouten melden aan
Microsoft……. niet nodig voor de doorsnee gebruiker: uitschakelen dus.

Shell Hardware Detection:
Voornamelijk van belang bij het automatisch
afspelen van onder andere CD’s/DVD’s. U kunt zelf beslissen of u deze nodig
heeft.

Smart Card: Alleen nodig als u daadwerkelijk een smart card heeft.


System Event Notification
: Deze
service geeft specifieke gebeurtenissen door zoals activiteiten
op het netwerk of wijzigingen in de energievoorziening van een laptop. Het uitschakelen van de service geeft
waarschijnlijk geen problemen, maar dat kan per situatie verschillen.

System Restore-service: Deze functie houdt bij welke wijzigingen
plaatsvinden op het systeem. Gaat er iets fout, dan kunt u met de System Restore
functie weer terugkeren naar de oude werkende situatie. Deze functie kost de
nodige systeembronnen en tevens veel ruimte op de harde schijf. Maakt u een
back-up van het systeem dan is deze functie echt overbodig, daarnaast is XP
stabiel genoeg om het risico te nemen. Bij het uitschakelen verliest u eerder gemaakte
herstelpunten!

Task Scheduler: Deze functie zorgt voor het automatisch laten
uitvoeren van taken zoals de Windows-updatefunctie en het automatisch
downloaden van virusdefinities (zie het onderdeel Geplande taken van het
configuratiescherm). Worden al deze bewerkingen handmatig uitgevoerd, dan kan
deze functie worden uitgeschakeld. Bedenk echter wel dat sommige minder vaak
toegepaste programma’s (waaronder de prefetching-functie van Windows te
verbetering van de systeemprestaties) de Task Scheduler nodig hebben.

Thema’s: Heeft u de speciale effecten niet nodig? Dan kunt u
deze service ook uitschakelen. Het uitschakelen van deze service is overigens
alleen aan te raden
wanneer
de PC echt traag is, want het gaat uiteindelijk ook om de ultieme
gebruikerservaring van XP. De visuele effecten kunnen ook aangepast
worden via het configuratiescherm,
onderdeel Systeem,
tabblad Geavanceerd, knop
Instellingen
(bij Prestaties), Beste Prestaties.

Windows Audio: voor geluid op
de computer, dus…


Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS)
:
Als de computer is voorzien van een

softwarematige firewall
dan is de Windows firewall overbodig (zorg wel dat de computer is uitgerust met een firewall voordat
deze het internet opgaat!). Met het delen van de internetverbinding
kunnen andere computers
in het netwerk via de betreffende computer het internet op (de andere computers krijgen dan internettoegang via deze
computer). Het delen van de internetverbinding kan
overigens veel makkelijker door het plaatsen van een router. Wordt de
internetverbinding niet gedeeld (of is er op de betreffende PC überhaupt geen
modem aangesloten), dan kunt u deze service uitschakelen.


Windows Image Acquisition (WIA)
: Voor het binnenhalen van afbeeldingen van een
scanner of camera.


Windows Installer
: Noodzakelijk voor het installeren van MSI-installatiebestanden, op handmatig laten staan.

Windows Search (indien geïnstalleerd): Voor het indexeren en snel
doorzoeken van (persoonlijke) bestanden. Wordt deze zoekfunctie niet gebruikt,
dan kan deze beter worden uitgeschakeld. Verwijder tevens de vermelding
Windows Search
uit de map Opstarten (Start, Alle programma’s) en
deactiveer de werkbalk Windows Search Bureaubalk (klik met rechts op de
taakbalk, onderdeel Werkbalken).

Windows Time: Voor het regelmatig automatisch
synchroniseren van de tijd en
datum van de PC.
Wanneer deze niet op de seconden nauwkeurig hoeft te lopen, kan deze service ook
worden uitgeschakeld.

Wireless Zero Configuration-service: Heeft u geen draadloze
netwerkverbinding? Dan
kunt u deze net zo goed uitschakelen.


WMI-prestatieadapter
: Informatie over prestaties hoeven we toch niet te
hebben? De prestaties alleen zijn meer dan voldoende. Deze service kan dus
eventueel worden uitgeschakeld.

Onbehandelde services

Een groot aantal services blijft hier onbehandeld, u kunt zelf nog eens
bekijken of uit de overige services nog wat winst te behalen valt. Het beste
advies is wellicht ze ongewijzigd te laten staan. Het betreft:

Apparaattoegang via menselijke
interface, Application Layer Gateway-service, Application Management, ClipBook,
COM+-gebeurtenissysteem, COM+-systeemtoepassing, DCOM Server Process Launcher, DHCP Client, Distributed Transaction
Coordinator, DNS Client, Intelligente achtergrondsoverdrachtservice, Logical Disk Manager
Administrative-service, Logical Disk Manager, MS Software Shadow Copy Provider, Net
Logon, Network Connections, Network DDE DSDM, Network DDE, Network Provisioning
Service, Network Location Awareness
(NLA), NT LM Security Support Provider, Plug and Play, Remote Procedure Call (RPC)
Locator, Remote Procedure Call (RPC), Secondary Logon, Security Accounts Manager,
Services voor cryptografie, SNMP Trap-service, SNMP-service, SSDP
Discovery-service, TCP/IP NetBIOS Helper, TCP/IP Print Server, Telephony, Terminal
Services, Uninterruptible Power Supply, Universele Plug en Play-apparaathost, Verbindingsbeheer voor
RAS, Verwisselbare opslag, Volume Shadow Copy, WebClient, Windows Management
Instrumentation, Workstation.

bron: http://www.schoonepc.nl/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Kalender

april 2009
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Blog Stats

  • 228.387 hits
%d bloggers liken dit: